ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/12/2018 ΛΟΓΩ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΛΟ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ:

ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΝΕΩΝ

ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ
ΤΩΝ ΩΡΑΡΙΩΝ 18:00 – 18:30 & 18:30 – 19:00
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΣΤΟ ΩΡΑΡΙΟ 17:30 – 18:00.