ΩΡΕΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ:

ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ: 07:30 έως 08:45 π.μ.

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ: 15:30 - έως 16:45 μ.μ.