ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε πως το Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2017, θα πραγματοποιηθεί από το γιατρό του συλλόγου καρδιολογικός έλεγχος ( triplex – ηλεκτροκαρδιογράφημα).

Δηλώσεις συμμετοχής στη γραμματεία του συλλόγου.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας!